Er is veel te doen rondom duurzaam bouwen. Logisch dus dat de overheid zich er mee bemoeit en het goede voorbeeld geeft. Ongeveer 1 op de 3 kantoren in Nederland is van de rijksoverheid, gemeenten of provincies. Daarmee geeft de overheid een belangrijke stimulans aan de verduurzaming van de kantorenbouw.

Groei

Investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen namen in het vierde
kwartaal van 2017 met 9,4 procent toe. De investeringen in bedrijfsgebouwen namen dit kwartaal toe. Het volume steeg met 3,7 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. Ook bij de bedrijfsgebouwen namen de investeringen sterker toe dan in het derde kwartaal, een groei van 0,6%.

Duurzaam bouwen

Thermal Comfort Systems is al ruim 20 jaar een voorloper in het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen. Lage temperatuur vloerverwarming en betonkernactivering.